SKOLEN

Skolen består nu af 2 bygninger, Nursery School bygget 2009/2010 og Lower Basic School (1. – 6 kl)  opført i 2015/16. Der er solceller på taget, hvilket giver lys i lokalerne og elektricitet til internet m.m

Inventaret er dansk. Doneret af skoler og private og bragt ned til landsbyen i containere fra Danmark.IMG_1296

I starten  blev undervisningsmaterialer til Nursery School fremstillet af tidligere lærere fra Højstrupskolen i Odense. I flere omgange har ’forfatterne’ også selv besøgt Kubuneh for at undervise i brugen af dem.

I forbindelse med indvielsen af Lower Basic School blev det aftalt, at regeringen skulle betale lærerløn og bøger hertil.
Landsbyen har dog fortsat ejerskabet til bygningerne og vil gerne  på sigt selv drive nursery school.

 

Uddannelse af lærere / lærerløn
Da kvaliteten af undervisningen i høj grad afhænger af lærernes kvalifikationer, IMG_1769har vi i projektet lagt stor vægt på at få uddannet personalet og derefter at fastholde det på skolen.

 

Vi har betalt uddannelsen for 4 lærere til Nursery School og indtil videre deres løn på 2000D  ( ca. 300 kr) pr. måned.
På længere sigt skal lærerne  have større løn.
Penge til dette vigtige delelement kommer fra private sponsorer, der  indbetaler et fast beløb på konto:  0400 4015331513

I Lower Basic School har staten som aftalt betalt lærerløn til skoleleder samt til 14 lærere.
Skolerne har nu tilsammen omkring 600 elever


Skolemad
Takket være privat finansiering fra Gustaf Baldvinsson er der daglig skolemad til børnene i Nursery School. Maden laves i køkken med komfur. Den laves af nannier, der også sørger for at børnene får vasket hænder inden spisningen.
Børnene betaler selv 1 D pr dag

To østersbåde i Gambia bærer Gretes navn: - Hun var en sej sønderjyde

Per Borggaards familie gik sammen om at købe to østersbåde til fattige kvinder i landsbyen Kubuneh i Gambia.


Læs mere her

VIDEO Per gad ikke badeferie i Gambia: Nu hjælper han en afrikansk landsby

I 2007 besøgte Per Mathiesen landsbyen Kubuneh i Gambia. Siden har han og en flok fynboer sat sig for at udvikle landsbyen sammen med de lokale.


Se video her


Kubuneh – Dansk skole- og landsbyudviklingsprojekt
Jernbanevej 13 • 5210 Odense NV • Tlf.: (+45) 66 12 44 43

Email: projektleder@kubuneh-gambia.dk
Bankoplysninger: Lån & Spar Bank • Reg.nr.: 0400 • Kontonr.: 4014577012