GRØNTSAGSDYRKNING

 GRØNTSAGSDYRKNING

 2014: For at øge indtægtsgrundlaget i landsbyen blev der sat fokus på grønsagsdyrkning.
Et areal på 100×100 meter blev ryddet .
Arealet blev indhegnet.
Midlerne hertil blev indsamlet fra forskellige sponsorer og Kubunehs Venner.


2015: Der nedsattes en havekommité af nogle af landsbyens kvinder. Deres opgave er at føre regnskab og rapportere til landsbyens ledelse/VDC.  Haven benævnes ”HAVE ØST”.


2017: En tyrkisk NGO etablerede en tilsvarende have i landsbyens vestlige del. Den kaldes ”HAVE VEST”, og er nu også under vores varetægt.

Begge haver vandes med vand fra brønde. De tørrer ofte ud og det er et tungt og slidsomt job for kvinderne at trække vand op med spand og tov.


2018: Have Øst fik støtte fra Rotary til etablering af en vandpumpe drevet af solceller med  vandtilførsel til store kar, hvor vandet tappes fra hane.

 

En gambisk kvinde, der er uddannet i havebrug, vil efter behov komme til landsbyen for at undervise og give råd og vejledning, så haverne kan give afgrøder til salg på det lokale marked og til hoteller

To østersbåde i Gambia bærer Gretes navn: - Hun var en sej sønderjyde

Per Borggaards familie gik sammen om at købe to østersbåde til fattige kvinder i landsbyen Kubuneh i Gambia.


Læs mere her

VIDEO Per gad ikke badeferie i Gambia: Nu hjælper han en afrikansk landsby

I 2007 besøgte Per Mathiesen landsbyen Kubuneh i Gambia. Siden har han og en flok fynboer sat sig for at udvikle landsbyen sammen med de lokale.


Se video her


Kubuneh – Dansk skole- og landsbyudviklingsprojekt
Jernbanevej 13 • 5210 Odense NV • Tlf.: (+45) 66 12 44 43

Email: projektleder@kubuneh-gambia.dk
Bankoplysninger: Lån & Spar Bank • Reg.nr.: 0400 • Kontonr.: 4014577012