GRØNTSAGSDYRKNING

Et af landsbykvindernes store ønsker har været etablering af jordarealer til dyrkning af grønsager. Først og fremmest til eget brug og på længere sigt også med salg for øje.

Vi har derfor etableret to haver, ”Have Øst” og ”Have Vest,” med et marked midt i landsbyen.


Haverne er ca. 100 gange 100 meter. Landsbyens indbyggere har selv ryddet arealerne, der efterfølgende er indhegnet med støtte fra sponsorer og Kubunehs venner. Kvinderne kan nu leje et stykke jord.

En havekommite i hver have  bestående af kvinder fra landsbyen fører regnskab over lejeindtægterne, der bruges til udgifter

så som såsæd og vedligeholdelse

af hegn.


Begge haver vandes med vand fra

brønde, hvilket er et tungt arbejde

for kvinderne.

I 2018 blev der derfor i Have Øst

etableret en vandpumpe, drevet af solceller,med vandtilførsel til store kar. Så nu kan vandet tappes fra haner.

Et tilsvarende system blev i 2020 etableret i Have Vest.

I den ofte brændende sol, sker der en stor fordampning fra jorden, hvilket kræver store vandmængder. På et mindre areal i Have Øst er et ”Drypvandingsprojekt” etableret. Formålet er, at den konstante drypvanding fra solnedgang og til solopgang, vil mindske fordampningen. Vi forventer os gode resultater af dette. I 2023 fik Have Øst etableret et borehul.

Vandingsforbedringerne er alle støttet af de fem Rotary klubber i Syd Danmark.

Kvinderne har mulighed for at blive undervist og vejledt af en gambiansk kvinde, der er uddannet i havebrug, og som efter behov kan komme i landsbyen.