SYVÆRKSTED

Syværkstedet er et rum, hvor der er opstillet brugte symaskiner, der er bragt ned fra Danmark.

Værkstedet drives af kvinderne og er blevet til en indbringende forretning.


Der er ansat en skrædder, der udover at varetage syopgaverne også underviser 4 unge. 


Systuens væsentligste indtægter hidrører fra syning af skoleuniformertil børnene i området.

Syværkstedet er i 2023 flyttet til bedre lokaler bygget af " Kuki Gambia".