ØSTERSFISKERI

25 kvinder i landsbyen beskæftiger sig med at plukke østers. Det er et meget hårdt arbejde, og indtægten har været beskeden, da man skulle betale en forholdsvis stor leje for de både, man har benyttet.
Efter at der er fundet midler til

indkøb af fire nye både kan kvinderne nu få en bedre indtægt, idet de nu kun betaler et mindre beløb for brugen af en båd.


Pengene går til vedligeholdelse

af bådene og til evt. anskaffelse

af flere.

En komité bestående af fem

af kvinderne administrere

ordningen og har genereret

et pænt overskud.