FREMTIDEN

FREMTIDEN

Vor indsats er et løbende udviklingsprojekt, der har været i gang siden 2008. Projektet er etableret i samarbejde med landsbybefolkningen, der selv er indstillet på at yde det, de kan.

Sammen med landsbyens høvding, udviklingsrådet (VDC) og byens kvinder, har vi løbende drøftet og udviklet ideer og tiltag, der kan skabe en bedre indtjening i landsbyen .

Indsatsen i Kubuneh har været meget succesfuld. Der er igangsat gode projekter som bruges, vedligeholdes og som virker til stor glæde for befolkningen.

Det er hensigten at fortsætte den videre udvikling, gennem en række delprojekter. Der er allerede gang i ”elektrificering” hvor der er opsat solpaneler og der arbejdes med ”vandforsyningen”.

Sundheds- og computerundervisning, grøntsagsdyrkning, hønsehold med ægproduktion , fiskeri og uddannelse af relevante håndværkere er andre delprojekter, som planlægges. Og flere projekter kommer til under devisen hjælp til selvhjælp med lokal forankring.


Landsbyens store ønske er nu at få samlet hele grundskolefopløbet i landsbyen dvs. endnu en bygning med 3 klasser til Upper Basic School (7. – 9. klasse).

Vi er nu i gang med at søge midler til dette, da vi finder det vigtigt at alle børn gennemfører grunduddannelsen og dermed får en nødvendig ballast for deres fremtid.

Malick Badjie, ansvarlig for projekter og konsulent for styregruppen og tidligere skoleinspektør i Neursery School, har startet et projekt, som han kalder "Africa must farm ", hvor han prøver at inspirere og undervise sine landsmænd, så de får mere gang i landbruget.

Se mere på "Africa must farm"-projektets FACEBOOK-side


Arealet bag den nuværende skole ved siden af den indhegnede skolehave blev inspiceret, da projektleder Per Mathiesen var i Kubuneh i november 2019.
Det blev besluttet at starte byggeriet på grunden, selvom financieringen ikke er helt hjemme endnu,... Vi mangler ca 40.000 kr.


To østersbåde i Gambia bærer Gretes navn: - Hun var en sej sønderjyde

Per Borggaards familie gik sammen om at købe to østersbåde til fattige kvinder i landsbyen Kubuneh i Gambia.


Læs mere her

VIDEO Per gad ikke badeferie i Gambia: Nu hjælper han en afrikansk landsby

I 2007 besøgte Per Mathiesen landsbyen Kubuneh i Gambia. Siden har han og en flok fynboer sat sig for at udvikle landsbyen sammen med de lokale.


Se video her


Kubuneh – Dansk skole- og landsbyudviklingsprojekt
Jernbanevej 13 • 5210 Odense NV • Tlf.: (+45) 66 12 44 43

Email: projektleder@kubuneh-gambia.dk
Bankoplysninger: Lån & Spar Bank • Reg.nr.: 0400 • Kontonr.: 4014577012