Kubuneh,dansk skole-og landsbyudviklingsprojekt

                              FREMTIDEN FOR DE 3 SKOLER LIGGER FAST
Nedenstående er projektleder Per Mathiesens beretning fra hans besøg i Kubuneh i november 2019


PER MATHIESEN :


Besøget i Kubuneh her i november kom i meget høj grad til at handle om fremtiden for skolerne og for at få opført en bygning til 7.,8. og 9. klasse.

For øjeblikket betaler staten lærerløn og drift af Lower Basic School og vi og Gustaf Baldwinson(sponsor) lærerløn og drift af Nursery School.


På et møde på skoledirektørens kontor i Brikama diskuterede vi fremtidsmulighederne for de 3 skoler. Efter en lang og grundig diskussion om pædagogik og drift blev vi enige om følgende, der selvfølgelig skulle konfirmeres af de to skolebestyrelser:


  1. Vi sætter pr. 1/1 2020 gang i byggeriet af Upper Basic School og staten udpeger og betaler løn og drift af denne skole pr. september 2020.

  2. Pr. 1/1 2020 overtager leder af LBS Joseph Gomes ledelsen og det pædagogiske ansvar for nursery school.

  3. På statsdrevne skoler er undervisningen gratis, og der skal derfor ikke længere betales skolepenge. Staten giver et driftsbeløb pr. elev.

  4. For at vore uddannede nurseryschool lærere skal kunne indgå i statens lærerkorps kræves en diplomuddannelse (På college i ferier i 3 år). Vi finansierer dette.


På møder med lærerne og senere de to skolebestyrelser var man enige om, at det var gode aftaler, og med det samme sendte man ansøgning til staten om at overtage ansvaret for nurseryschool.

Byggearealet blev derefter inspiceret.

I styregruppen synes vi også, at det er en god aftale, og vi kan om 3 år med rette sige, at vi har levet op til vor motto. Hjælp til selvhjælp!

Vi har dog lige et stort problem VI MANGLER 1/4 af beløbet, ca 40.000 Dkr


Vi er optimistiske og håber på en stjerneregn af ekstra bidrag.


På de 2 skoler har vi tilsammen ca. 600 elever, hvilket betyder formiddags- og eftermiddagshold på flere trin.

Computerundervisningen af de ældste elever lørdag formiddag styres fint af Zilbert og Dembo.

I have øst havde vi besøg af Amie Colley og en medstuderende. De fortalte om skadedyr og lagde op til starten på den nye sæson.


Her sammen med Zilbert og Masireh. De sidstnævnte havde også beskåret træet ved hegnet. hvor aberne tidligere havde kunnet svinge sig ind.