LOKALT NYT SIDE 2

Vi modtager jævnligt information om, hvordan det går i Kubuneh.

Dels som fotos og dels som tekst.

Disse informationer vil vi naturligvis meget gerne dele med andre.

Det gør vi på denne side og desuden  slår vi jævnligt indlæg op på vores FACEBOOK-væg

Hvert år tager Per Mathiesen (projektleder) til Kubuneh, enten i februar eller i november. Nogle år både og.

Nedenstående er PMs beretning fra hans besøg i Kubuneh i november 2019


-----------------------------------------------------------------------------------------


PER MATHIESEN :


Besøget i Kubuneh her i november kom i meget høj grad til at handle om fremtiden for skolerne og for at få opført en bygning til 7.,8. og 9. klasse.

For øjeblikket betaler staten lærerløn og drift af Lower Basic School og vi og Gustaf Baldwinson(sponsor) lærerløn og drift af Nursery School.


På et møde på skoledirektørens kontor i Brikama diskuterede vi fremtidsmulighederne for de 3 skoler. Efter en lang og grundig diskussion om pædagogik og drift blev vi enige om følgende, der selvfølgelig skulle konfirmeres af de to skolebestyrelser:


  1. Vi sætter pr. 1/1 2020 gang i byggeriet af Upper Basic School og staten udpeger og betaler løn og drift af denne skole pr. september 2020.

  2. Pr. 1/1 2020 overtager leder af LBS Joseph Gomes ledelsen og det pædagogiske ansvar for nursery school.

  3. På statsdrevne skoler er undervisningen gratis, og der skal derfor ikke længere betales skolepenge. Staten giver et driftsbeløb pr. elev.

  4. For at vore uddannede nurseryschool lærere skal kunne indgå i statens lærerkorps kræves en diplomuddannelse (På college i ferier i 3 år). Vi finansierer dette.


På møder med lærerne og senere de to skolebestyrelser var man enige om, at det var gode aftaler, og med det samme sendte man ansøgning til staten om at overtage ansvaret for nurseryschool.

Byggearealet blev derefter inspiceret.

I styregruppen synes vi også, at det er en god aftale, og vi kan om 3 år med rette sige, at vi har levet op til vor motto. Hjælp til selvhjælp!

Vi har dog lige et stort problem VI MANGLER 1/4 af beløbet, ca 40.000 Dkr


Heldigvis er det snart jul, hvor vi er optimistiske og håber på en stjerneregn af ekstra bidrag.


På de 2 skoler har vi tilsammen ca. 600 elever, hvilket betyder formiddags- og eftermiddagshold på flere trin.

Computerundervisningen af de ældste elever lørdag formiddag styres fint af Zilbert og Dembo.

I have øst havde vi besøg af Amie Colley og en medstuderende. De fortalte om skadedyr og lagde op til starten på den nye sæson.


Her sammen med Zilbert og Masireh. De sidstnævnte havde også beskåret træet ved hegnet. hvor aberne tidligere havde kunnet svinge sig ind.


To østersbåde i Gambia bærer Gretes navn: - Hun var en sej sønderjyde

Per Borggaards familie gik sammen om at købe to østersbåde til fattige kvinder i landsbyen Kubuneh i Gambia.


Læs mere her

VIDEO Per gad ikke badeferie i Gambia: Nu hjælper han en afrikansk landsby

I 2007 besøgte Per Mathiesen landsbyen Kubuneh i Gambia. Siden har han og en flok fynboer sat sig for at udvikle landsbyen sammen med de lokale.


Se video her


Kubuneh – Dansk skole- og landsbyudviklingsprojekt
Jernbanevej 13 • 5210 Odense NV • Tlf.: (+45) 66 12 44 43

Email: projektleder@kubuneh-gambia.dk
Bankoplysninger: Lån & Spar Bank • Reg.nr.: 0400 • Kontonr.: 4014577012