Historien

HISTORIEN

Landsbyen Kubuneh ligger i den vestlige del af Gambia sydøst for lufthavnen. Landsbyen består af omkring 1200 indbyggere, der hovedsagelig er afhængige af landbrug. Der er ca 1,5 km til floden (en biflod til Gambiafloden)


I 2007 kom pensioneret skoleleder Per Mathiesen under ferietur i Gambia forbi et påbegyndt skolebyggeri i Kubuneh. Han erfarede, at landsbyen havde påbegyndt byggeriet af en 4-klasset nursery-school., men pengene havde ikke rakt til mere end en grundmur i 2 meters højde.

Per Mathiesen tog så året efter tilbage til landsbyen sammen med murermester Peter Atke, Odense for at vurdere, om der kunne bygges videre på det påbegyndte.
Da dette viste sig at være tilfældet, lykkedes det at skaffe midler fra fonde og private til færdiggørelse af byggeriet.

Lokal forankring blev sikret via møder med alkalo (høvding), VDC (Village Devellopment Commite) og skoleleder.

 

I 2009 kunne arbejdet gå i gang, og i november tog Per Mathiesen med en gruppe sponsorer på besigtigelses besøg. Disse personer dannede i samarbejde med Per Mathiesen en styregruppe til at arbejde videre med den fortsatte udvikling i landsbyen.

 

Brugt skolemateriel blev indsamlet og sendt derned i container.


November 2010 blev skolen indviet under stor festivitas.

Ved gentagne besøg i Kubuneh har der været samtaler med diverse personer i landsbyen, herunder flere med kvinderne. Der har været fokus på ønsker og behov og på mulighederne for indtjening til landsbyen. Ud fra disse samtaler er der udarbejdet flere projekter.

Der er nu sørget for vandtank, så børnene kan få rent drikkevand.

Skolen er blevet forsynet med toiletter.

Der er opsat solceller, så der er lys på skolen og el til opladning af mobiltelefoner og de computere og lap-tops, der er sendt derned. Ligeledes er der indrettet en net-café.

Der er sørget for undervisningsmateriel og via danske lærere og praktikanter er der givet undervisning i brugen af dette. Der er endvidere sørget for uddannelse og efteruddannelse af lærerne.

Børnene er nu via madordning sikret et måltid mad om dagen.

Et påbegyndt markedsbyggeri er færdiggjort.

En systue er etableret, og en skrædder er uddannet.

2 kvinder er oplært i sæbeproduktion.


Der er indkøbt 4 både til de kvinder, der samler østers.

Indsamlede brugte cykler er istandsat og sendt derned.


En frisør er uddannet og har åbnet frisørsalon.

                                   

Et vigtigt initiativ, til at skaffe landsbyen indtægter, har været etablering af et indhegnet areal til dyrkning af finere grønsager til turisthotellerne. 6 kvinder og 2 mænd har været til uddannelse i dette.

Endnu en have er kommet til, og vi arbejder på at opkvalificere vandingssituationen ved at etablere solcelleanlæg. Med strøm fra disse kan der pumpes vand op i bassiner, her kan kvinderne så hente vand i spande.

Ligeledes vil vi lave forsøg med drypvanding.


I 2016 -17 fik vi opført en bygning til 5 klasser (2.-6. klsse) og det er aftalt at staten betaler udgifter til lærerløn og bøger.


Nurseryschool og Lower Basic School har nu tilsammen over 600 elever.


Ved siden af internetcaféen har vi etableret et lokale til computerundervisning.


Landsbyens store ønske er nu at få samlet hele grundskolefopløbet i landsbyen dvs. endnu en bygning med 3 klasser til Upper Basic School (7. – 9. klasse).

Vi er nu i gang med at søge midler til dette, da vi finder det vigtigt at alle børn gennemfører grunduddannelsen og dermed får en nødvendig ballast for deres fremtid.To østersbåde i Gambia bærer Gretes navn: - Hun var en sej sønderjyde

Per Borggaards familie gik sammen om at købe to østersbåde til fattige kvinder i landsbyen Kubuneh i Gambia.


Læs mere her

VIDEO Per gad ikke badeferie i Gambia: Nu hjælper han en afrikansk landsby

I 2007 besøgte Per Mathiesen landsbyen Kubuneh i Gambia. Siden har han og en flok fynboer sat sig for at udvikle landsbyen sammen med de lokale.


Se video her


Kubuneh – Dansk skole- og landsbyudviklingsprojekt
Jernbanevej 13 • 5210 Odense NV • Tlf.: (+45) 66 12 44 43

Email: projektleder@kubuneh-gambia.dk
Bankoplysninger: Lån & Spar Bank • Reg.nr.: 0400 • Kontonr.: 4014577012