HISTORIEN

Landsbyen Kubuneh ligger i den vestlige del af Gambia sydøst for lufthavnen. Landsbyen består af omkring 2000 indbyggere, der hovedsageligt er afhængige af landbrug. Der er ca 1,5 km til floden (en biflod til Gambiafloden).

  I 2007 kom pensioneret skoleleder Per Mathiesen under ferietur i Gambia forbi et påbegyndt skolebyggeri i Kubuneh. Han erfarede, at  landsbyen havde påbegyndt byggeriet af en 4-klasset nursery-school.  Pengene havde desværre ikke rakt til mere end en grundmur i ca. 2 meters højde.

Per Mathiesen tog så året efter tilbage til landsbyen sammen med

murermester Peter Atke for at vurdere, om der kunne bygges videre

på det påbegyndte.
Da dette var tilfældet, lykkedes det at skaffe midler fra fonde og private

til færdiggørelse af byggeriet.

Lokal forankring blev sikret via møder med alkalo (høvding),

VDC (Village Devellopment Commite) og skoleleder.

I 2009 kunne arbejdet gå i gang, og i november tog Per Mathiesen med en gruppe sponsorer på besigtigelses besøg. Disse personer dannede i samarbejde med Per Mathiesen en styregruppe til at arbejde videre med den fortsatte udvikling i landsbyen.

Brugt skolemateriel blev indsamlet og sendt derned i container.

 November 2010 blev skolen indviet under stor festivitas.Ved gentagne besøg i Kubuneh har der været samtaler med diverse personer i landsbyen, herunder flere med kvinderne. Der har været fokus på ønsker og behov og på mulighederne for øget indtjening til landsbyen.

Ud fra disse samtaler er der udarbejdet flere projekter.


 * En vandtank er opsat,

    så børnene kan få rent drikkevand.

 * Skolen er blevet forsynet med toiletter.

 * Der er opsat solceller, så der er lys på skolen og el til opladning af mobiltelefoner og de computere og

    lap-tops, der er sendt derned.

 * Undervisningsmateriale er udarbejdet i Danmark, og via danske lærere

    og praktikanter er der givet undervisning i brugen af dette. Endvidere er

    der sørget for uddannelse og efteruddannelse af lærerne.

 * Børnene er nu via madordning sikret et måltid mad om dagen.

 * Projektet har etableret en internetcafé og computerundervisning er startet.

 * Et påbegyndt markedsbyggeri er færdiggjort.

 * En systue er etableret, en skrædder er ansat og uddanner unge.

    Centeret kører med selvstændig  økonomi .

 * 2 kvinder er oplært i sæbeproduktion.

 * 4 både er indkøbt til de kvinder, der samler østers.

    De klarer selv økonomien fremover.

 * En frisør er uddannet og har åbnet frisørsalon.


Et vigtigt initiativ, til at skaffe landsbyen indtægter, har været etablering af et indhegnet areal til dyrkning af finere grønsager til markeder. 6 kvinder og 2 mænd har været til uddannelse i dette. Senest har haven fået etableret et solcelle energisystem, så vandet pumpes op i vandbassiner, hvor kvinderne nu henter vand. Et forsøg med drypvanding er netop sat i gang, og et borehul etableret.

I en lignende have i den vestlige del af landsbyen er et tilsvarende energisystem netop opsat.


I 2016 blev byggeriet af en Lower Basic  School (1. til 6, klasse) færdiggjort og overdraget til landsbyen. De to skoler havde da tilsammen ca. 600 elever.

                                                                               


 

Oversigts-kort / klik og forstør