Østersfiskeri

oestersTo nye baade

25 kvinder i landsbyen beskæftiger sig med at plukke østers. Det er et meget hårdt arbejde, og indtægten har været beskeden, da man skulle betale en forholdsvis stor leje for de både, man har benyttet.

Efter at der er fundet midler til indkøb af fire nye både kan kvinderne nu få en bedre indtægt, idet de nu kun betaler et mindre beløb for brugen af en båd. Pengene går til vedligeholdelse af bådene og til evt. anskaffelse af flere.

En komité bestående af fem af kvinderne administrerer ordningen og har genereret et pænt overskud, som de også anvender til små lån til hinanden.