Østersfiskeri

oestersTo nye baade

15 kvinder i landsbyen beskæftiger sig med at samle østers. Det er et meget hårdt arbejde, og indtægten har været beskeden, da man har skullet betale en forholdsvis stor leje for de både, man har benyttet.

Der er nu fundet midler til indkøb af 4 nye både. Med de fire både kan kvinderne selv få en indtægt , idet der betales et mindre beløb for brugen af en båd. Pengene skal gå til vedligeholdelse af bådene og til evt. anskaffelse af flere.

En komité bestående af 5 af kvinderne administrerer ordningen, og der er allerede generet et pænt overskud.