Grønsagsdyrkning

Vand på planterOpdelt have

 

Nye dyrkningsmetoder og nye afgrøder er afgørende for at videre udvikle landbruget i Kubuneh, så byens indtægtsgrundlag hæves. Etablering af et indhegnet areal til grøntsagsdyrkning har derfor haft høj prioritet.

Alkaloen (høvdingen) har afsat et område på 100 x 100m, som landsbyens beboere har ryddet. Et hegn til værn mod dyrene er opsat. Pengene til hegnet er indsamlet ved at forskellige sponsorer har betalt 100kr for en meter hegn. Der er etableret brønde. TEXAS A/S, Højby har doneret 2 fræsere med vogn og plov, og firmaet JULIANA har leveret et 15 kvadratmeter stort drivhus til de spæde planter.

8 personer har i 2014 været på kursus på landbrugsprojektet My Farm, hvor de under ledelse af Kelly er oplært i bæredygtighed, solalternativer til brændebål, ukrudtsbekæmpelse, naturlig gødning og vanding og i dyrkning af nyere produkter.

Landsbyen har nedsat en komité for haven, og der er nu startet opdyrkning af en del af det indhegnede område, hvor foreløbig 60 kvinder har fået hver deres lille lod, som de betaler et lille beløb for. Det høstede kan de så sælge på markedet og på sigt til hoteller.

Ud fra årets indhøstede erfaringer vil der blive udarbejdet en langsigtet plan for optimal udnyttelse af haven.

 

Udklip1