Grønsagsdyrkning

Vand på planter Opdelt have

2014: For at øge indtægtsgrundlaget i landsbyen blev der sat fokus på grønsagsdyrkning.
Et areal på 100×100 meter blev ryddet .
Arealet blev indhegnet.
Midlerne hertil blev indsamlet fra forskellige sponsorer og Kubunehs Venner.

2015: Der nedsattes en havekommité af nogle af landsbyens kvinder. Deres opgave er at føre regnskab og rapportere til landsbyens ledelse/VDC.  Haven benævnes ”HAVE ØST”.

2017: En tyrkisk NGO etablerede en tilsvarende have i landsbyens vestlige del. Den kaldes ”HAVE VEST”, og er nu også under vores varetægt.

Begge haver vandes med vand fra brønde. De tørrer ofte ud og det er et tungt og slidsomt job for kvinderne at trække vand op med spand og tov.

2018: Have Øst fik støtte fra Rotary til etablering af en vandpumpe drevet af solceller med  vandtilførsel til store kar, hvor vandet tappes fra hane.

 

En gambisk kvinde, der er uddannet i havebrug, vil efter behov komme til landsbyen for at undervise og give råd og vejledning, så haverne kan give afgrøder til salg på det lokale marked og til hoteller.

Udklip1