Skolen

Skolen består nu af 2 bygninger, Nursery School bygget 2009/2010 og Lower Basic School (1. – 6 kl)  opført i 2015/16. Der er solceller på taget, hvilket giver lys i lokalerne og elektricitet til internet m.m.

IMG_1762

 IMG_1902 (1)

Inventaret er dansk. Doneret af skoler og private og bragt ned til landsbyen i containere fra DanmarkIMG_1296

I starten  blev undervisningsmaterialer til Nursery School fremstillet af tidligere lærere fra Højstrupskolen i Odense. I flere omgange har ’forfatterne’ også selv besøgt Kubuneh for at undervise i brugen af dem.

I forbindelse med indvielsen af Lower Basic School blev det aftalt, at regeringen skulle betale lærerløn og bøger hertil.
Landsbyen har dog fortsat ejerskabet til bygningerne og vil gerne  på sigt selv drive nursery school.

 

Uddannelse af lærere / lærerløn
Da kvaliteten af undervisningen i høj grad afhænger af lærernes kvalifikationer IMG_1769har vi i projektet lagt stor vægt på at få uddannet personalet og derefter at fastholde det på skolen.

Vi har betalt uddannelsen for 4 lærere til Nursery School og
indtil videre deres løn på 2000D  ( ca. 300 kr) p månéd.
På længere sigt skal lærerne  have større løn.
Penge til dette vigtige delelement kommer fra private sponsorer, der  indbetaler et fast beløb på konto: 

0400 4015331513

I Lower Basic School har staten som aftalt betalt lærerløn til skoleleder samt til 14 lærere.
Skolerne har nu tilsammen omkring 600 elever

Skolemad
Takket være privat finansiering fra Gustaf Baldvinsson er der daglig skolemad til børnene i Nursery School. Maden laves i køkken med komfur af nannier, der også sørger for at børnene får vasket hænder inden spisningen.
Børnene betaler selv 1 D pr dag

mad bæres ind m

 DSCN1615