Skolen

Kubuneh Nursery School, som landsbyens skole hedder, blev bygget i 2009/10, og står nu med 4 klasselokaler og et administrationslokale, og med solceller på taget, hvilket giver lys i skolen om aftenen og elektricitet til internet m.m.

Skolen-fra-markedspl.2-400p

Inventaret er dansk. Givet af skoler og private. Ligesom alle forbrugsvarer, såsom kridt, papir, blyanter osv. også er bragt til byen i en container fra Danmark.DSCN2824

DSCN2819

Undervisningsmaterialerne er blevet fremstillet af tidligere lærere fra Højstrupskolen i Odense, og i flere omgange har ”forfatterne” været nede i Kubuneh for at undervise lærerne i at bruge dem.

Rejsebrev fra turen 18. februar – 2 marts 2013

Ny skolebygning til Primary School

Arbejdet påbegyndt marts 20152

Med opførsel af en bygning til primary school vil staten , når bygningen er færdig, stå for lønningerne til lærere og personale på såvel denne skole som til nursery school, da de begge ligger på samme matrikel. Dette betyder, at sponsoraterne for lærerløn kan ophøre.

Uddannelse af lærere / lærerløn

Da kvaliteten af undervisningen i høj grad afhænger af lærernes kvalifikationer har vi i projektet lagt stor vægt på at få uddannet personalet

og derefter at fastholde dem på skolen.

loeb

Skolelederen får løn (2600 D +200 D til videreudd.) via projektet ca.425 d.kr pr.md

De 4 lærere har fået betalt deres uddannelse via projektet + 500 D pr. md fra skolepenge betalt af forældrene .

De 3 af lærerne er nu færdige på Teachers College og får øget indtægten således,at de nu får 2000 D hver pr. måned.

Penge til dette vigtige delelement kommer fra private sponsorer, der indbetaler et fast beløb på konto: 

0400 4015331513 i lån og sparbank

Skolemad

En gruppe af landsbyens kvinder, skolebestyrelsen og lærergruppen har af alkaloen fået anvist et stykke land, som de har rengjort og beplantet med cous cous. Dette initiativ i 2013 blev starten til en skolemadsordning.

mad bæres ind m

Ordningen fik først støtte fra projektet og privat donor til enkeltdages bespisning. Sidenhen har privat støtte fra Gustaf Baldvinsson sikret, at der nu dagligt er skolemad til børnene og løn til de involverede voksne.