Landsbyen Kubuneh ligger i den vestlige del af Gambia sydøst for lufthavnen. Landsbyen består af omkring 1200 indbyggere, der hovedsagelig er afhængige af landbrug. Der er ca 1,5 km til floden (en biflod til Gambiafloden)…/links til google maps/

I 2007 kom pensioneret skoleleder Per Mathiesen under ferietur i Gambia forbi et påbegyndt skolebyggeri i Kubuneh. Han erfarede, at landsbyen havde påbegyndt byggeriet af en 4-klasset nursery-school. Men pengene havde ikke rakt til mere end en grundmur i 2 meters højde.skole total

Per Mathiesen tog så året efter tilbage til landsbyen sammen med murermester Peter Atke for at vurdere, om der kunne bygges videre på det påbegyndte.
Da dette var tilfældet, lykkedes det at skaffe midler fra fonde og private til færdiggørelse af byggeriet.CIMG2991

Lokal forankring blev sikret via møder med alkalo (høvding), VDC (Village Devellopment Commite) og skoleleder.

 

I 2009 kunne arbejdet gå i gang, og i november tog Per Mathiesen med en gruppe sponsorer på besigtigelses besøg. Disse personer dannede i samarbejde med Per Mathiesen en styregruppe til at arbejde videre med den fortsatte udvikling i landsbyen.

hvemervi

 

 

Brugt skolemateriel blev indsamlet og sendt derned i container.CIMG5949

 

Skolen-fra-markedspl.2-400p

November 2010 blev skolen indviet under stor festivitas.

Ved gentagne besøg i Kubuneh har der været samtaler med diverse personer i landsbyen, herunder flere med kvinderne. Der har været fokus på ønsker og behov og på mulighederne for indtjening til landsbyen. Ud fra disse samtaler er der udarbejdet flere projekter.

Der er nu sørget for vandtank, så børnene kan få rent drikkevand.

Skolen er blevet forsynet med toiletter.

Der er opsat solceller, så der er lys på skolen og el til opladning af mobiltelefoner og de computere og lap-tops, der er sendt derned. Ligeledes er der indrettet en net-café.1

Der er sørget for undervisningsmateriel og via danske lærere og praktikanter er der givet undervisning i brugen af dette. Der er endvidere sørget for uddannelse og efteruddannelse af lærerne.

Børnene er nu via madordning sikret et måltid mad om dagen.

Et påbegyndt markedsbyggeri er færdiggjort.

En systue er etableret, og en skrædder er uddannet.

2 kvinder er oplært i sæbeproduktion

.Kubuneh markedsplads feb

Der er indkøbt 2 både til de kvinder, der samler østers.To nye baade

Indsamlede brugte cykler er istandsat og sendt derned.

Der er skaffet penge til etablering af et tømrerværksted. Tømreren vil sørge for oplæring af 2 unge.Snedkervaerksted

En frisør er uddannet og har åbnet frisørsalon.

Opdelt have                                    Vand på planter

Et vigtigt initiativ, til at skaffe landsbyen indtægter, har været etablering af et indhegnet areal til dyrkning af finere grønsager til turisthotellerne. 6 kvinder og 2 mænd har været til uddannelse i dette.

Allersenest er byggeriet af en primary school gået i gang. Er denne etableret vil staten stå for lønudgifter både til den og til nursery school’en. Hermed som ønsket: Hjælp til Selvhjælp.

byg a1 09.03         skolefunda          Byg h1 13.05.15                               133                skolemurv