Fremtiden

Vor indsats er et løbende udviklingsprojekt, der har været i gang siden 2008. Projektet er etableret i samarbejde med landsbybefolkningen, der selv er indstillet på at yde det, de kan.

Sammen med landsbyens høvding, udviklingsrådet (VDC) og byens kvinder, har vi løbende drøftet og udviklet ideer og tiltag, der kan skabe en bedre indtjening i landsbyen .

Indsatsen i Kubuneh har været meget succesfuld. Der er igangsat gode projekter som bruges, vedligeholdes og som virker til stor glæde for befolkningen.

Det er hensigten at fortsætte den videre udvikling, gennem en række delprojekter. Der er allerede gang i ”elektrificering” hvor der er opsat solpaneler og der arbejdes med ”vandforsyningen”.

Sundheds- og computerundervisning, grøntsagsdyrkning, hønsehold med ægproduktion , fiskeri og uddannelse af relevante håndværkere er andre delprojekter, som planlægges. Og flere projekter kommer til under devisen hjælp til selvhjælp med lokal forankring.