Kontakt

Projektets kontaktperson er:

Per Mathiesen
Jernbanevej 13
5210 Odense NV

Tlf. 0045 21 75 76 43

Email: pm@kubuneh-gambia.dk