En opdatering

3. juli 2016

I forbindelse med rejsen for at tømme containeren var der tid til at følge op på de forskellige delprojekter.

I forhold til skolen holdt vi ved præsentation af indholdet i containeren møde med skolebestyrelse, VDC og alkalo for at fastlægge rammerne for et møde med distriktets direktør. Mødet var fastlagt til den 1. marts, men netop den dag havde regeringen valgt at indsætte en ny mand på posten.

moedeMødet blev dog holdt med hans 2 inspektører, og vi fik en grundig diskussion om landsbyens ønsker i forbindelse med en evt. overtagelse/ inddragelse til staten.

For at sikre en fortsat god standard af bygningerne og det pædagogiske samarbejde ønskede man fortsat et samarbejde med os. Man ønskede at skolerne som hidtil tilhørte landsbyen, men ville gerne have staten til at betale løn til lærerne og levere bøger til børnene. Ligeledes ønskede man, at det var de uddannede lærere fra landsbyen, der skulle ansættes.

Vi blev enige om at udarbejde et ’Memorandum of Understanding’, som skulle være grundlaget for det fremtidige samarbejde.

Dagen før min hjemrejse fik alkaloen aftalt et møde med den nye direktør. Vi præsenterede vore ønsker og han var umiddelbart meget positiv. ’Memo’et’ er nu udarbejdet og overleveret til direktøren og vi ’krydser fingre’.

De 3 klasseværelser er nu helt færdige, og de er i gang med de sidste to. På den baggrund har forældrene i landsbyen fremsat ønsket om at lade alle landsbyens børn op til 6. klasse gå i skole i Kubuneh allerede fra det nye skoleårs start 1. september. Udspillet fra direktøren vil afgøre om det kan lade sig gøre, men det er skønt, at vi er nået så langt.skolespil2

Under besøget ville lærerne og eleverne på de to eftermiddagsklasser gerne vise, at de allerede havde et sangkor og indøvet et skuespil. I mellemrummet mellem to søjler på verandaen foran et endnu ikke færdiggjort klasselokale var scene. 4 sange og et skuespil om en pige, der ikke måtte komme i skole var flot gennemført. En god oplevelse.

skolespil1