Containeren ankom

8. februar 2016

Styregruppen har i december været på lidt over en uges ophold i Kubuneh, hvor vi holdt møder med de forskellige Skolen dec. 2015delkomitéer. Der var rigtig mange gode resultater.

Som I kan se på billedet begynder det at ligne noget med den nye bygning. I det nye år er de ved at komme beton på gulvene, pudse væggene og isætte vinduer og døre i de to øverste klasser, som vi vil forsøge at gøre færdige så hurtigt som muligt, så vi kan undgå dobbeltudnyttelsen.

 

I uge 1 fik vi de sidste møbler mv pakket i containeren og meget tilfredse kunne vi lukke containeren og få den sendt afsted.

Lige før lukning af cTorben pakker

 

Efter godkendelse af mange papirer og flere besøg i ministerier i Banjul blev containeren inspiceret i havnen og frigivet. Containeren kom nu på sin sidste tur og ankom til Kubuneh lørdag den 6. Februar.

Stor var glæden såvel i Gambia som her.

Container ankommer til K