2019 – uge 12

22. april 2019

4  medlemmer af styregruppen besøgte i februar Kubuneh

I Nursery School blev vi enige om at fastlægge, hvad man kan forvente af eleverne efter hvert klassetrin, så de kan være  forberedte til, hvad man i Lower Basic forventer af dem-

‭computer2

Computerundervisningen kører fortsat med flere grupper af elever lørdag formiddag

 

drypvanding2

Vi var spændte på, hvordan forsøget med drypvanding i have øst kunne sættes igang. Et areal til dette er i gang med at blive ryddet, og der er opsat tank og indkøbt vandledninger.

 

havemur2

Netop mens vi var der, fik skolen tildelt midler fra en engelsk Rotary til et mere stabilt og større hegn om skolehaven. Udgravning til fundament og støbning af cementsten er netop påbegyndt og er af høvdingen udlagt som communitywork.